Service

Auto Konsult Trondheim A/S spesialister på service og vedlikehold for alle bilmerker til konkurransedyktige priser.

Våre verkstedtjenester støttes av en felles IT-plattform hos Mekonomen hvor alle tekniske spesifikasjoner er oppdatert for å utføre service i henhold til fabrikkspesifikasjoner. Vi benytter deler som tilfredsstiller bilens garantier og vi gir derfor 3 års garanti på deler og arbeidet.

Noen bilprodusenter har valgt å erstatte den tradisjonelle serviceboken med digital oppdatering. Vi har tilgang på produsentenes serviceportal å fyller inn dette ved vær service så fremt til at bilen har det. Vi har også egne Mekonomen servicebøker som kan følge med i servicen om kunden ønsker dette.

Service på bil bør gjøres minst annethvert år både med hensyn sikkerhet og vedlikehold for at garantien på din bil skal opprettholdes.